Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Piątek, 2019-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Statystyki

 • Odwiedziny: 1062314
 • Do końca roku: 347 dni
 • Do wakacji: 154 dni

Strefa videoJesteś tutaj: Start / O szkole / 70 - lecie szkoły

70 - lecie szkoły

To już 70 lat…

 

Szkoła Podstawowa w Parchowie rozpoczęła swoją działalność w marcu 1946r. Do pracy zgłosiła się wówczas siostra zakonna Stanisława Majerowicz. Szkoła zajęła dwa budynki przedwojennej poniemieckiej szkoły, pierwszy z 1904r., drugi z 1913r. Już we wrześniu tego samego roku pracę w szkole rozpoczęła nauczycielka Eugenia Drozd. Powierzono jej również obowiązki kierownika szkoły. Pod koniec roku w szkole uczyło się 91 uczniów w klasach od I do V. Uczniowie uczęszczali z Parchowa, Pogorzelisk i Nowej Wsi. W roku szkolnym 1948/1949 liczba uczniów wzrosła do 151. Wydział oświaty przydzielił wówczas do pracy kolejnych nauczycieli: Stanisława Jaworskiego i Karola Tobiasza. Powstały kolejne odziały, V, VI i VII klasa. W roku szkolnym 1952/1953 do szkoły zakupione zostało radio. Uruchomiono świetlicę. Nauka odbywała się w dwóch budynkach. Warunki były bardzo ciężkie. Część pomieszczeń zaadaptowano na mieszkania. Klasy były przepełnione, korytarze bardzo małe. Toalety znajdowały się na zewnątrz budynków. Dlatego na przełomie roku 1971/1972 do użytku oddano nowy budynek zwany przez wszystkich środkowym. Mieściły się tam dwie pracownie do zajęć praktyczno - technicznych. W budynku tym dobudowano również toalety. W 1973 roku podjęto decyzję o obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły. Uczniowie od klasy V dojeżdżali do szkół w Chocianowie i Polkowicach. Uczniowie z Nowej Wsi odeszli do szkoły w Jędrzychowie. W połowie lat osiemdziesiątych nastąpiły kolejne zmiany w systemie szkolnictwa. W naszej szkole powstały dwa kolejne oddziały: klasa V i VI. Naukę w szkole rozpoczęli uczniowie z Jabłonowa. Starsi uczniowie nadal dojeżdżali do Chocianowa. W roku szkolnym 1995/1996 nasza szkoła stała się pełną ośmioklasową szkołą podstawową. Kolejne zmiany przyniosła reforma oświaty i obecnie jesteśmy pełną sześcioklasową szkołą podstawową. Od początku lat osiemdziesiątych przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. W październiku 2015r. uruchomiony został punkt przedszkolny dla trzy- i czterolatków. Dzisiaj mamy pięknie wyremontowane schody z podjazdami dla niepełnosprawnych w dwóch budynkach szkolnych jako oczywisty wymóg dzisiejszego świata.

Na przestrzeni tych siedemdziesięciu lat kierownikami i dyrektorami w naszej szkole byli: Pani Eugenia Drozd, Pan Karol Tobiasz, Pan Józef Jerzak, Pan Tadeusz Kulczyk, Pan Wojciech Duszeńko, Pani Janina Kowalczuk, Pan Janusz Konieczny. Od 2004r. naszą szkołą kieruje Pani Beata Kawicka.

Czas płynie. Zmieniają się uczniowie, zmieniają nauczyciele, zmienia się szkoła. Ci, którzy ją ukończyli, w większości ze wzruszeniem wspominają spędzone tutaj chwile. Wracają do nas jako rodzice albo dziadkowie naszych uczniów. Organizują zjazdy klasowe, których nieodłączną atrakcją jest wizyta w szkole i jej zwiedzanie. To oni widzą zmiany zachodzące w placówce i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. To oni cieszą się, że stroje, które szyli lata temu na zajęciach praktyczno-technicznych są nadal przez nas wykorzystywane w trakcie imprez i uroczystości szkolnych.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. pojawiły się nowe możliwości dofinansowania szkół. Organ prowadzący również przeznaczał środki w miarę ich posiadania na poprawę infrastruktury szkoły oraz podniesienie jakości i efektywności nauczania. To zapoczątkowało widoczne zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu placówki. Z każdym rokiem nasza szkoła staje się piękniejsza i bardziej nowoczesna. Najważniejsze zmiany to m.in.:

 

 1. Remont dachów i wymiana okien.

 2. Remont i modernizacja toalet w trzech budynkach, doprowadzenie węzła sanitarnego na piętro w budynku nr 1.

 3. Doprowadzenie ciepłej wody do wszystkich budynków.

 4. Częściowa modernizacja centralnego ogrzewania.

 5. Wykonanie elewacji na dwóch budynkach.

 6. Założenie ogrodu, wybudowanie altany.

 7. Uporządkowanie terenu wokół szkoły.

 8. Założenie i ciągła rozbudowa placu zabaw.

 9. Wybudowanie parkingu.

 10. Pozyskanie środków na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego – powstanie nowoczesnej pracowni komputerowej.

 11. Założenie i prowadzenie strony internetowej oraz BI.

 12. Wyremontowanie sal lekcyjnych, wymiana oświetlenia.

 13. Remont pomieszczenia przy kotłowni.

 14. Remont i modernizacja dwóch pomieszczeń dotąd nieużywanych - pozyskanie dodatkowych pomieszczeń na salę lekcyjną oraz gabinet pedagoga i logopedy.

 15. Remont piętra w 1 budynku, odsłonięcie schodów, doświetlenie korytarza.

 16. Skomputeryzowanie pomieszczeń administracji.

 17. Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku nr 2 z przeznaczeniem na punkt przedszkolny.

 18. Powstanie punktu przedszkolnego „Niedźwiadki”.

 19. Wyremontowanie większej części chodników.

 20. Remont i modernizacja schodów zewnętrznych w budynkach nr 1 i 3, wybudowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

 21. Doprowadzenie internetu do wszystkich pomieszczeń lekcyjnych i biurowych,

 22. Doposażenie biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

 23. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła”.

 24. Pozyskanie środków na zakup sprzętu nagłaśniającego.

 25. Zebranie pamiątek po dawnych, przedwojennych mieszkańcach Parchowa i okolic.

 26. Udział nauczycieli w kursach językowych w Anglii w ramach programu Erasmus+ projekt „Wdrażanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL) w Szkole Podstawowej w Parchowie”. Wprowadzanie elementów języka angielskiego na przedmiotach niejęzykowych.

 

W roku szkolnym 2016/2017 liczba dzieci wzrosła do 100. Rodzice, mieszkańcy Parchowa, Pogorzelisk, Jabłonowa doceniają naszą pracę i chętnie oddają swoje dzieci pod naszą opiekę. Z przymrużeniem oka, ale i z całą pewnością można stwierdzić, że Szkoła Podstawowa w Parchowie ma wręcz niebywałą zdolność przystosowawczą do wymagań współczesnej polityki oświatowej państwa. Gdy tylko pojawia się potrzeba rozszerzenia działalności szkoły błyskawicznie wszystkie zamiary są realizowane. Nie straszne nam żadne nowe koncepcje funkcjonowania placówki. Jesteśmy gotowi zapewnić edukację na dobrym poziomie zgodnie z nieustannie zmieniającymi się wymogami prawa oświatowego oraz z oczekiwaniami dzieci i ich rodziców.

                                                                                Dyrektor Szkoły Beata Kawicka

 

 

 

 

 

 

 

.